สร้างป่าบนเหมืองหินปูน- SCG Lampang

            FORRU ได้ร่วมกับทาง SCG เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศป่าบนพื้นที่เหมืองหินปูน ภายใต้โครงการความร่วมมือการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าไม้  และการติดตามความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณเหมืองลำปาง   อำเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลำปาง มีระยะเวลาโครงการ  3 ปี (2555-2558) โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อคัดเลือกชนิดพันธุ์ไม้ และ พัฒนาวิธีการที่เหมาะสมในการฟื้นฟูพื้นที่เหมืองหินปูนให้กลับมามีสภาพใกล้เคียงกับระบบนิเวศธรรมชาติมากที่สุด พื้นที่เหมืองหินปูนมีข้อจำกัดที่สำคัญสำหรับการปลูกต้นไม้ ได้แก่ เนื้อดิน